Adres w zgłoszeniu wypoczynku jest inny niż korespondencyjny.

Stanica zlokalizowana jest po drugiej stronie jeziora niż sama wieś Lgiń, więc znajduje się już na terenie województwa wielkopolskiego. Podlega zatem jurysdykcji organów kontroli w Lesznie.

W celach formalnych w zgłoszeniu należy podać adres:

Stanica Harcerska Komendy Hufca ZHP Wschowa w Lginiu (na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice, Leśnictwo Wilanow, odz. 85),

Stanica Harcerska w Lginiu,64-150  Wijewo, powiat Leszno, woj. Wielkopolskie.

Adres do korespondencji:

Stanica Harcerska Hufca ZHP Wschowa w Lginiu
67-400 Wschowa
Woj. Lubuskie

Poniżej informacje o Stanicy w Lginiu wymagane do zgłoszeni w Kuratorium Oświaty.

Poniżej zamieszczamy do pobrania dwa pliki, które są niezbędne do zarejestrowania wypoczynku w Kuratorium Oświaty:

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane odnośnie warunków sanitarno-higienicznych:

  • Ilość toalet: 21
  • ilość pryszniców: 21
  • ilość umywalek: 39