Jeżeli Hufiec posiada dotacje i potrzebuje specjalne rozbicie, to uprasza się o rozbicie na dwa przelewy, gdzie w jednym będzie zaznaczone, że kwota dotyczy wyżywienia a w drugim, że dotyczy noclegu. Jest opcja również jednego przelewu jednak z rozbudowaną treścią przelewu, gdzie wszystko będzie zawarte.
Komendanci lub skarbnicy przelewający świadczenia, proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie z księgowymi/skarbnikami Hufców/Chorągwi, jakie dane mają być zawarte na fakturze w tytule przelewu – jeżeli takich danych nie będzie, faktury będą wystawiane na płatnika.

Faktury zostaną wystawione na dane nadawcy przelewu (płatnika). Jeżeli faktura ma być wystawiona na inne dane niż płatnik, muszą się one znaleźć w tytule przelewu. Nie ma możliwości wystawienia faktury na dane przekazywane inną drogą niż dane z przelewu.

W zależności od tytułu wpłaty zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 8% lub 23% zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Wysokość podatku w zależności od rodzaju usługi przedstawiono w poniższej tabeli.

Tytuł przelewu Stawka VAT
Noclegi 8%
Wynajem bazy obozowej 23%
Wynajem sprzętu 23%
Wyżywienie 8%
Przykład poprawnego uzupełnienia:
Płatnik:Jan Kowalski, ul. Wschowska 1, 67-400 Wschowa
Tytuł: Obóz Hufca ZHP Wschowa, 30.06 – 14.07;
dane do faktury:
ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa
ul. Wików Morskich 23/25
60-480 Poznań
NIP: 7781440251
Po takich informacjach faktury będą poprawnie wystawione.
Dane do faktury muszą być zawarte w treści/tytule przelewu. Dane przesyłane mailowo nie będą uwzględniane.
Poświęcenie 10 sekund więcej na rzetelne wypełnienie tytułu przelewu (dane do prawidłowego i ustalonego wystawienia faktury) zaoszczędzi czas, stres i nieprzyjemności z księgowymi 🙂 
Ewentualnie w razie wątpliwości, przed dokonaniem przelewu proszę o kontakt:
Natalia Poniży – 881502218