Jeżeli Hufiec posiada dotacje i potrzebuje specjalne rozbicie, to uprasza się o rozbicie na dwa przelewy, gdzie w jednym będzie zaznaczone, że kwota dotyczy wyżywienia a w drugim, że dotyczy noclegu. Jest opcja również jednego przelewu jednak z rozbudowaną treścią przelewu, gdzie wszystko będzie zawarte.
Komendanci lub skarbnicy przelewający świadczenia, proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie z księgowymi/skarbnikami Hufców/Chorągwi, jakie dane mają być zawarte na fakturze w tytule przelewu – jeżeli takich danych nie będzie, faktury będą wystawiane na płatnika.
Przykład poprawnego uzupełnienia:
Płatnik:Jan Kowalski, ul. Wschowska 1, 67-400 Wschowa
Tytuł: Obóz Hufca ZHP Wschowa, 30.06 – 14.07;
dane do faktury:
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
ul. Święty Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP: 7781440251
Po takich informacjach faktury będą poprawnie wystawione.
Dane do faktury muszą być zawarte w treści/tytule przelewu. Dane przesyłane mailowo nie będą uwzględniane.
Poświęcenie 10 sekund więcej na rzetelne wypełnienie tytułu przelewu (dane do prawidłowego i ustalonego wystawienia faktury) zaoszczędzi czas, stres i nieprzyjemności z księgowymi 🙂 
Ewentualnie w razie wątpliwości, przed dokonaniem przelewu proszę o kontakt:
Natalia Poniży – 881502218